Písomná otázka E-1081/08 Koenraad Dillen (NI) Rade. Politickí väzni na Kube