87/385/EØF: Kommissionens beslutning af 30. juni 1987 om godkendelse af et program for frisk frugt i delstaterne Hamburg og Niedersachsen indsendt af den tyske regering i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 355/77