Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 21. oktober 1987. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik. # Manglende opfyldelse af dommen i sag 166/82. # Sag 225/86. TITJUR Kommissionen mod Italien