Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats enligt interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, vad gäller ändring av avtalet med anledning av Självständiga staten Samoas anslutning