Sag C-190/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Polen) den 23. april 2012 — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company mod Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy