Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) Text av betydelse för EES