Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV ) Dokuments attiecas uz EEZ