Věc C-507/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 2. srpna 2018 – NH v. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford