Cauza T-14/20: Ordonanța Tribunalului din 16 octombrie 2020 – Tratkowski/Comisia [„Acțiune în anulare – Funcție publică – Funcționari – Concursul intern COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Depunerea actului de candidatură prin intermediul unui formular prevăzut în acest scop și menționat la articolul 2 din anexa III la statut – Cerere de admitere la concurs prezentată, concomitent și pe hârtie, AIPN – Condiții de eligibilitate – Decizie a juriului de a înlătura candidatura reclamantului – Respingerea de către juriu a cererii de reexaminare a candidatului pe motiv de tardivitate – Decizia AIPN de respingere a cererii reclamantului de a înlătura una dintre condițiile prevăzute de anunțul de concurs în vederea admiterii sale la concurs – Contestarea deciziei AIPN, nu pe cea a juriului – Interesul de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate”]