Asia T-14/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2020 – Tratkowski v. komissio (Kumoamiskanne – Henkilöstö – Virkamiehet – Sisäinen kilpailu COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Hakemuksen jättäminen tätä varten varatulla lomakkeella, josta on määrätty henkilöstösääntöjen liitteessä III olevassa 2 artiklassa – Samanaikaisesti nimittävälle viranomaiselle esitetty kirjallisesti vapaasti muotoiltu pyyntö saada osallistua kilpailuun – Hakemusten huomioon ottamisen edellytykset – Valintalautakunnan päätös hylätä kantajan hakemus – Valintalautakunnan päätös hylätä hakijan uudelleentarkastelua koskeva pyyntö, koska se on toimitettu myöhässä – Nimittävän viranomaisen päätös, jolla on hylätty kantajan pyyntö jättää huomiotta yksi kilpailuilmoituksessa olevista edellytyksistä, jotta kantaja voisi osallistua kilpailuun – Nimittävän viranomaisen päätöksen eikä valintalautakunnan päätöksen riitauttaminen – Oikeussuojan tarve – Tutkimatta jättäminen)