Rådets forordning (EU) 2018/2069 af 20. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter