Skriftlig forespørgsel E-007358/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) og João Ferreira (GUE/NGL) til Kommissionen. Programmerne Erasmus og Leonardo da Vinci