Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/79 af 27. januar 2021 om afvisning af at godkende aktivstoffet topramezon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)