Nariadenie Rady (ES) č. 3317/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné opatrenia týkajúce sa povoľovania rybolovu vo vodách tretej krajiny na základe dohody o rybolove