Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3317/94 tat-22 ta' Diċembru 1994 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali rigward l-awtorizzazzjoni tas-sajd fl-ilmijiet ta' kull pajjiz terz taħt kull ftehim tas-sajd