Nõukogu määrus (EÜ) nr 3317/94, 22. detsember 1994, millega kehtestatakse üldsätted, mis käsitlevad kalapüügi lubamist kolmanda riigi vetes kalastuskokkuleppe alusel