MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje upućeno Odboru za pravna pitanja o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) Izvjestiteljica za mišljenje (*): Petra Kammerevert