Förenade målen C-449/18 P och C-474/18 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 17 september 2020 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) och J.M.-E.V. e hijos SRL mot Lionel Andrés Messi Cuccittini, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (C-474/18 P) (Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.1 b – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MESSI – Äldre EU-ordmärkena MASSI – Delvis avslag på registreringsansökan)