Gevoegde zaken C-449/18 P en C-474/18 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 17 september 2020 — Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) / Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) en J.M.-E.V. e hijos SRL / Lionel Andrés Messi Cuccittini, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (C-474/18 P) (Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MESSI – Oudere Uniewoordmerken MASSI – Gedeeltelijke weigering van inschrijving)