Spojeni predmeti C-449/18 P i C-474/18 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 17. rujna 2020. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv Lionela Andrésa Messija Cuccittinija, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) i J.M.-E.V. e hijos SRL protiv Lionela Andrésa Messija Cuccittinija, Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (C-474/18 P) (Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije MESSI – Raniji verbalni žigovi Europske unije MASSI – Djelomično odbijanje registracije)