Yhdistetyt asiat C-449/18 P ja C-474/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 17.9.2020 – Valittajana asiassa C-449/18 P Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina Lionel Andrés Messi Cuccittini ja J.M.-E.V. e hijos SRL; valittajana asiassa C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos SRL, sekä muina osapuolina Lionel Andrés Messi Cuccittini ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin MESSI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat EU-sanamerkit MASSI – Rekisteröinnin osittainen epääminen)