Съединени дела C-449/18 P и C-474/18 P: Решение на Съда (десети състав) от 17 септември 2020 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) и J.M.-E.V. e hijos SRL/Lionel Andrés Messi Cuccittini, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (C-474/18 P) (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MESSI“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „MASSI“ — Частичен отказ на регистрация)