Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten – Antagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen och av rådets motivering = Resultatet av det skriftliga förfarande som avslutades den 14 december 2020