Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/419 af 9. marts 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 for så vidt angår visse planter til plantning af Jasminum polyanthum Franchet med oprindelse i Israel og tilpasning af kombineret nomenklatur-koderne for Ullucus tuberosus og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 for så vidt angår de plantesundhedsmæssige foranstaltninger for indførsel til Unionen af disse planter til plantning