Asia T-170/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.10.2017 – Guardian Glass España, Central Vidriera v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Jäsenvaltion alueellisen viranomaisen myöntämät veroedut — Sisämarkkinoille soveltumattomaksi todettu tukiohjelma — Päätöksen täytäntöönpano — Velvollisuus selvittää tuensaajien yksilöllinen tilanne — Komissio ei ole ottanut kantaa — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)