Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/330 af 24. februar 2021 om godkendelse af et præparat af 3-fytase produceret af Komagataella phaffii CECT 13094 som fodertilsætningsstof til slagtesvin, mindre udbredte svinearter, slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er Fertinagro Biotech S.L.) (EØS-relevant tekst)