TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, PROTOKOL VEDROERENDE DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKABS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER, KAPITEL 1: DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS EJENDOM, PENGEMIDLER, AKTIVER OG FORRETNINGER, ARTIKEL 1