Concluziile avocatului general N. Jääskinen prezentate la 19 martie 2015 Concluziile avocatului general N. Jääskinen prezentate la 19 martie 2015.#Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) împotriva Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social și Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) și alții și Beaudout Père et Fils SARL împotriva Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social și alții.#Cereri de decizie preliminară formulate de Conseil d'État (Franța).#Trimitere preliminară – Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Principiile egalității de tratament și nediscriminării – Obligația de transparență – Domeniul de aplicare al acestei obligații – Convenții colective naționale – Sistem de protecție socială complementar față de sistemul general – Desemnarea de către partenerii sociali a unui organism asigurător însărcinat cu gestionarea acestui sistem – Extinderea acestui sistem, prin ordin de ministru, la toți lucrătorii salariați și la toți angajatorii din sectorul de activitate vizat – Limitarea în timp a efectelor unei decizii preliminare a Curții de Justiție.#Cauzele conexate C-25/14 și C-26/14.