Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali N. Jääskinen, ippreżentati fid-19 ta’ Marzu 2015.#Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) vs Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social et Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) et u Beaudout Père et Fils SARL vs Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social et.#Talbiet għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'État (Frannza).#Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 56 TFUE – Libertà li jiġu pprovduti servizzi – Prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ nondiskriminazzjoni – Obbligu ta’ trasparenza – Kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-obbligu – Ftehimiet kollettivi nazzjonali – Sistema ta’ sigurtà soċjali kumplimentari għas-sistema ġenerali – Nomina ta’ organu ta’ assigurazzjoni inkarigat bit-tmexxija ta’ din is-sistema mill-imsieħba soċjali – Estensjoni ta’ din is-sistema lill-impjegati u lill-persuni li jimpjegaw kollha tal-qasam tal-attività kkonċernata mid-digriet ministerjali – Limitazzjoni tal-effetti fiż-żmien ta’ deċiżjoni preliminari tal-Qorti tal-Ġustizzja.#Kawżi magħquda C-25/14 u C-26/14. Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali N. Jääskinen, ippreżentati fid-19 ta’ Marzu 2015