N. Jääskinen főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2015. március 19.#Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) és Beaudout Père et Fils SARL kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social és társai.#A Conseil d'État (Franciaország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek.#Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 56. cikk – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Az egyenlő bánásmód elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Átláthatósági kötelezettség – E kötelezettség hatálya – Nemzeti kollektív szerződések – Az általános biztosítási rendszert kiegészítő rendszer – Az e rendszert kezelő biztosító szervezet szociális partnerek általi kijelölése – E rendszer miniszteri rendelettel történő kiterjesztése az érintett ágazat valamennyi munkavállalójára és munkáltatójára – A Bíróság előzetes döntéshozatala időbeli hatályának korlátozása.#C-25/14. és C-26/14. sz. egyesített ügyek. N. Jääskinen főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2015. március 19.