Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα N. Jääskinen της 19ης Μαρτίου 2015.