Asia C-17/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 19.12.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Mureș – Romania) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Virgil Mailat, Delia Elena Mailat ja Apcom Select SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 19 ja 29 artikla sekä 135 artiklan 1 kohdan l alakohta — Varallisuuskokonaisuuden tai sen osan siirto — Kiinteän omaisuuden vuokrauksen vapautus — Vuokrasopimus, joka koskee liiketoimintaan käytettyä kiinteistöä ja tähän toimintaan tarvittavaa irtaimistoa — Suoritukset, jotka liittyvät kiinteistöön, johon arvonlisäveron vähennysoikeus on perustunut — Veron oikaiseminen)