Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2015)0135 — C8-0085/2015 — 2015/0068(CNS))