Sag T-384/00: Sag anlagt den 27. december 2000 af Agnès Ajour m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber