Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1361 av den 30 september 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Malus domestica med ursprung i Serbien samt vissa växter för plantering av Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg och Acer shirasawanum Koidzumi med ursprung i Nya Zeeland