Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1361 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Malus domestica, pochodzących z Serbii, i niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi, pochodzących z Nowej Zelandii