Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1361 2020 m. rugsėjo 30 d. kuriuo dėl tam tikrų Serbijos kilmės sodinti skirtų Malus domestica augalų ir tam tikrų Naujosios Zelandijos kilmės sodinti skirtų Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ir Acer shirasawanum Koidzumi augalų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019