Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1361 на Комисията от 30 септември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на определени растения за засаждане от вида Malus domestica с произход от Сърбия и определени растения за засаждане от видовете Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg и Acer shirasawanum Koidzumi с произход от Нова Зеландия