Kirjallinen kysymys E-5919/10 Keith Taylor (Verts/ALE) komissiolle. Ympäristövaikutusten arviointi – Laidunmaiden suojelu – Kokorajoitusten käyttöönotto