Skriftlig forespørgsel E-000859/11 Giancarlo Scottà (EFD) til Kommissionen. Oprindelsesmærkning af fødevarer