Dodatek k oznámení o otevřených výběrových řízeních — EPSO/AD/375/20 – Právníci-lingvisté (AD 7) dánského jazyka (DA) — EPSO/AD/376/20 – Právníci-lingvisté (AD 7) řeckého jazyka (EL) — EPSO/AD/377/20 – Právníci-lingvisté (AD 7) francouzského jazyka (FR) — EPSO/AD/378/20 – Právníci-lingvisté (AD 7) chorvatského jazyka (HR) — EPSO/AD/379/20 – Právníci-lingvisté (AD 7) polského jazyka (PL) (Úř. věst. C 72 A, 5.3.2020)