Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2020 om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))