Zadeva C-255/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. novebmra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia (Predhodno odločanje – Direktiva 2014/59/EU – Sanacija in reševanje kreditnih institucij – Nacionalna shema financiranja – Organ za reševanje – Nacionalni sklad – Člena 103 in 104 – Obveznost plačevanja prispevka – Predhodni prispevki in izredni naknadni prispevki – Izračun – Prepozen prenos direktive – Delegirana uredba (EU) 2015/63 – Člena 12 in 14 – Pojem „sprememba statusa“ – Vpliv na prispevno obveznost)