Cauza C-255/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia (Trimitere preliminară – Directiva 2014/59/UE – Redresarea și rezoluția instituțiilor de credit – Mecanism de finanțare național – Autoritate de rezoluție – Fond național – Articolele 103 și 104 – Obligație de plată a contribuției – Contribuții ex ante și contribuții ex post extraordinare – Stabilire – Transpunere tardivă a directivei – Regulamentul delegat (UE) 2015/63 – Articolele 12 și 14 – Noțiunea de „modificare a statutului” – Efect asupra obligației de plată a contribuției)