asia C-255718: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italia) – State Street Bank International GmbH v. Banca d’Italia (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2014/59/EU – Luottolaitosten elvytys ja kriisinratkaisu – Kansallinen rahoitusjärjestely – Kriisinratkaisuviranomainen – Kansallinen rahasto – 103 ja 104 artikla – Velvollisuus suorittaa rahoitusosuus – Etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet ja ylimääräiset jälkikäteen suoritettavat rahoitusosuudet – Laskeminen – Direktiivin viivästynyt täytäntöönpano – Delegoitu asetus (EU) 2015/63 – 12 ja 14 artikla – Aseman muuttumisen käsite – Vaikutus rahoitusosuuden suoritusvelvollisuuteen)