kohtuasi C-255/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. novembri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus - Itaalia) – State Street Bank International GmbH versus Banca d’Italia (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2014/59/EL – Krediidiasutuste finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus – Riiklik rahastu – Kriisilahendusasutus – Riiklik fond – Artiklid 103 ja 104 – Osamaksete tegemise kohustus – Ex ante osamaksed ja ex post erakorralised osamaksed – Väljaarvutamine – Direktiivi hiline ülevõtmine – Delegeeritud määrus (EL) 2015/63 – Artiklid 12 ja 14 – Mõiste „staatuse muutumine“ – Mõju osamaksete tegemise kohustusele)