Sag C-649/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 19. december 2016 — Peter Valach m.fl. mod Waldviertler Sparkasse Bank AG m.fl.