FÆLLES MEDDELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Det Østlige Partnerskab efter 2020 Styrkelse af robustheden - resultater for alle gennem Det Østlige Partnerskab