Komission ilmoitus rautatieyritysten toimiluvista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)