Sag C-201/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 22. april 2014 — Smaranda Bara m.fl. mod Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) og Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)